angličtinaPřihlášení do IS MU

Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives

Obálka knížky
Hry se životem. Česká reprodukční biomedicína. Sociologické perspektivy
Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. Autorky chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto témat v českém kontextu a otevřít o nich debatu. Zaměřují se na témata každodenní praxe reprodukční medicíny a snaží se odpovídat i na obecnější otázky: Jak jsou udržovány hranice mezi normalitou/legitimitou a abnormalitou/nelegitimitou v rámci tří konkrétních polí reprodukční medicíny? Jakým způsobem je ustavována důvěra v systém moderní reprodukční medicíny? A jak do tohoto procesu vstupují kategorie genderu, statusu, etnicity?

Autoři
Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Lenka Slepičková
Obsah knihy

Celková cena: 200 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje