angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Vodní turistika (JS2016)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kurz je zaměřen na získání praktických i teoretických znalostí a dovedností, potřebných pro uplatnění vodní turistiky v pedagogické praxi.
Kurz je přednostně určen studentům a učitelům 1. stupně ZŠ a MŠ.
Obsahem kurzu je opakování základů jízdy na kanoi na klidné vodě, kterou studenti i pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ absolvovali na povinném letním výcvikovém kurzu v rámci svého studia na vysoké škole.
Dále je obsahem seznámení se základy pohybu na proudící vodě s výukou základních záběrů, nastupování a vystupování z lodě, překonávání překážek a jízda v proudu i v obtížnějších podmínkách.
Seznámení se zásadami bezpečnosti a hygieny na vodě i v průběhu kempování. Příprava a vedení vodáckých putovních táborů určených pro děti školního věku včetně znalostí předpisů a norem k jejich pořádání.

  • Kurz Vodní turistika

    Program je akreditován jako součást studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (studijní předměty TV1MK_TVVT a TV1MP_TVVT Vodní turistika).

Celková cena: 600 Kč vč. DPH