angličtinaPřihlášení do IS MU

Průkaz účastníka celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU v případě změny jména

Určeno pro účastníky celoživotního studia na Pedagogické fakultě.

Karta Vám bude vyrobena pouze tehdy, pokud budete mít zavedenou fotografii v IS MU.

Fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky. Aktuální informace o fotografování získáte na webu ÚVT: http://muni.cz/ics/services/photo. Průkazy vydává Centrum celoživotního vzdělávání na základě objednávky prostřednictvím Obchodního centra v Informační systém MU:

Osobní administrativa IS --> „Obchodní centrum MU“ --> fakulta --> „Průkaz účastníka CŽV“.

První průkaz účasníka CŽV je zdarma.

Pokud jste již nějakou kartu z MU vlastnili, např. ISIC či Průkaz studenta kombinovaného studia, je třeba nejprve požádat Mgr. Alžbětu Ďáskovou (daskova@ped.muni.cz) o zrušení, teprve poté si můžete objednat kartu novou.

  Průkaz slouží:

  - k identifikaci studenta

  - ke vstupu do učeben

  - k vypůjčení knih v knihovně


  Průkaz bude přichystán nejdříve za 3 týdny po objednání v úředních hodinách na Centru celoživotního vzdělávání (úřední hodiny: Po 9:00 - 11:00 hod., Pá 8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30 hod.).

  Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu, je třeba obrátit se na Centrum celoživotního vzdělávání. Při ztrátě či odcizení je doporučováno nechat si kartu na Centru celoživotního vzdělávání zablokovat proti případnému zneužití.

  Kontakt na CCV:
  http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kontakt

  Pedagogická fakulta MU
  Centrum celoživotního vzdělávání
  Poříčí 7
  603 00 BRNO

Celková cena: 120 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 30. 12. 2025 vč.