angličtinaPřihlášení do IS MU

e-Portfolia ve výuce: od teorie k praxi (kurz)

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Čtvrtek 17.02.2017, 16:00 – 18:00
  Místo konání: FF MU

  Práce s digitálními portfolii je v současné době jednou z důležitých složek moderního vyučování a sebepresentace.
  Seminář se bude věnovat dvěma oblastem práce s e-portfoliem. V první se zaměříme na učitelské – k čemu a proč jej využít, co do něj dávat a nedávat; v druhé části pak na žákovská a možnosti jejich využití. Během workshopu budeme pracovat s konkrétními nástroji, které tvorbu e-portfolií umožňují, takže si bude moci každý účastník vytvořit základní obrysy vlastního portfolia.

  Obsah kurzu v bodech
  - úvodní seznámení, k čemu e-portfolio, ukázky dobré práce
  - nástroje na tvorbu portfolia (WordPress, Google Sites, Wix)
  - učitelské portfolio – od teorie k praktické tvorba
  - žákovské portfolio a jeho využití v edukačním procesu
  - diskuse, evaluace, závěr

  Pro koho je kurz určen?
  Pro kohokoli se základy počítačové gramotnosti.

  Proč se přihlásit?
  V rámci kurzu se naučíte vytvářet vlastní e-portfolio i to, jak pracovat s žákovskými portfolii, především ve vztahu k sebeurčenému vzdělávání.

  Lektor: Michal Černý
  Michal Černý je garantem studijní profilace Technologie ve vzdělávání na Kabinetu knihovnictví a informačních studií v na FF MU v Brně, kde přednáší předměty jako Vzdělávací technologie, Metodik ICT, Laboratoř vzdělávacích technologií nebo Digitální kompetence. Vystudoval učitelství fyziky a informatiky. Je autorem řady knih, jako například Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu, Webináře ve vzdělávání: pedagogické a didaktické aspekty, Myšlenkové mapy pro studenty nebo editorem Tablet ve školní praxi. Na RVP.cz napsal více než stovku článků a jako odborný garant zaštiťoval projekt z Výzvy 51 (tablety do škol) INTERES.
  Prohlédněte si jeho e-portfolio.

Celková cena: 200 Kč vč. DPH