angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Nová témata v etické výchově (PS2016)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv/kurzy-pedagogicke-fakulty

 • Nová témata v etické výchově

  Charakteristika programu:
  Hlavním cílem kurzu je napomoci pedagogům včlenit do výuky etické výchovy v přímé i v integrované verzi nová témata a alternativní pohled na obsah předmětu EV. Na konci kurzu bude absolvent schopen:
  - integrovat nová témata do své výuky
  - využít nové pojetí EV k inovaci své výukové praxe EV i jiných předmětů
  - využít konkrétní náměty z kurzu
  - využít etické inspirace i mimo vyučování


  Lektor kurzu: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

  Délka kurzu: 5 setkání po 4 hodinách výuky (1 setkání = 2 dvouhodinové bloky výuky)

  Termín konání kurzu:
  4. 11., od 11:10 do 16:30, učebna 42
  18. 11., od 11:10 do 16:30, učebna 5
  25. 11., od 11:10 do 16:30, učebna 42
  2. 12., od 11:10 do 16:30, učebna 42
  9. 12., od 11:10 do 16:30, učebna 42


  Obsahový plán kurzu:
  Bioetická témata v EV.
  Environmentálně etická témata v EV.
  Integrovaná EV v přírodovědných předmětech a technické výchově.
  Integrovaná etická výchova v náboženství, dějepise, občanské výchově, zeměpise, ekonomii. Iwalk v Brně.
  Problematika svědomí v 21. století.
  Postmoderní škola, odklon od struktur moci ve škole a v životě.
  Sexualita a moc, stereotypy, móda.
  Problematika samostatnosti, sebevědomí, štěstí a lásky.
  Klima školy, etický kodex školy, tutoring.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Kolokvium - prezentace připraveného tématu dle vlastního výběru. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 26. 10. 2016

Celková cena: 3 500 Kč vč. DPH