angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz německé gramatiky pro středně pokročilé (jaro 2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Kurz je zaměřen na zopakování, prohloubení a procvičení německé gramatiky, a to především na výklad a procvičení trpného rodu, konjunktivu préterita, konjunktivu plusquamperfekta, vět účelových a jejich krácení, nominalizaci a verbalizaci, infinitiv s zu, spojky souřadící a podřadící. Procvičované gramatické jevy odpovídají úrovni B1+/B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Všechny učební materiály boudou zahrnuty v ceně kurzu.

  KDY:
  6. 3. – 20. 5. 2017
  ROZSAH:
  11 týdnů, 1 x 90 min týdně
  ČASOVÝ ROZVRH:
  pondělí 13 - 14:30, státní svátky 1. a 8. 5. 2017 budou nahrazeny po dohodě s lektorkou.
  KDE:
  Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2
  ÚROVEŇ:
  středně pokročilí (B1+/B2)
  LEKTORKA:
  PhDr. Eva Šrámková, kontakt: Eva.Sramkova@law.muni.cz
  KONTAKT:
  Mgr. Zuzana Janoušková, koordinator@cjv.muni.cz

Celková cena: 2 500 Kč vč. DPH