angličtinaPřihlášení do IS MU

O mezigeneračním učení

Obálka knížky
Publikace se věnuje mezigeneračnímu učení v kontextu rodinného života, za což jsou považovány jevy a procesy, které napomáhají obousměrnému přenosu poznatků, zkušeností a postojů v rodině. Jde o součást sociálního učení uskutečňovaného v situacích rodinného života, v interakcích a společných činnostech zúčastněných generací (dětí, rodičů, prarodičů). Jednotlivé kapitoly jsou věnovány tématům, jako co se v rodině učíme, od koho, v jakých souvislostech a s jakými podmínkami. Impulsem k této publikaci jsou proměny současné české rodiny a nové modely rodinného chování, jež vyplývají z vnějších i vnitřních podmínek fungování rodin, jako je vyšší věk rodičů, nižší počty dětí či narůstání počtu vícegeneračních rodin.

Autoři
Milada Rabušicová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5750-0
  • Počet stran: 212
  • Vazba brožovaná
  • Formát 150 x 210 mm
  • Obor pedagogika, psychologie
  • Rok vydání: 2011

Celková cena: 220 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika  | Psychologie