angličtinaPřihlášení do IS MU

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kurz Základy práva „O“

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Termíny:
11. 10. 2019 od 8:00 - 11:50 hod., lektor: JUDr. Tomáš Foltas,Ph.D.
18. 10. 2019 od 8:00 - 11:50 hod., lektor: Ing. Jiří Effler
1. 11. 2019 od 8:00 - 11:50 hod., lektorka: Ing. Hana Lipovská

Učebna: P106

Cena: Cena za jednotlivý tematický blok přednášek: 170,- Kč
Cena za celý kurz: 500,- Kč
Maximální počet účastníků: 60

Je možné se přihlásit i na jednotlivé přednáškové bloky I.-III.

Celková cena: 500 Kč vč. DPH