angličtinaPřihlášení do IS MU

Dějiny Právnické fakulty MU 2.díl

Obálka knížky
Autorský kolektiv pod vedením prof. Vojáčka zpracoval pohnuté osudy zakládající fakulty Masarykovy univerzity v rozsáhlé dvousvazkové publikaci, mapující období let 1919 až 2019. Historie Právnické fakulty MU tak poprvé vychází v takto ucelené podobě a reprezentativním zpracování. Druhý díl mapuje vývoj fakulty od r. 1989 do r. 2019. Významným počinem je shromáždění velkého množství obrazové dokumentace, které se autorům podařilo dohledat v Archivu MU, Archivu PrF MU, soukromých archivech, dobovém tisku nebo dobově vedených kronikách. Nedílnou součástí publikace tak jsou fotografie a archiválie, které čtenářům zpřístupňují a dokreslují osoby, události, náladu doby, ale též dobové dokumenty a artefakty. Součástí publikace jsou také životopisné medailonky profesorů působících na fakultě do roku 1950, životopisné medailonky již nežijících profesorů a docentů působících na fakultě po roce 1969 a seznam vydaných svazků spisů právnické fakulty od r. 1971 do r. 2019 ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA.

Autoři
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-9241-9
  • Počet stran: 690
  • Rok vydání: 2019

Celková cena: 1 770 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Dějiny státu a práva | Novinky