CzechIS MU Login

Právo na vzdělání

dust jacket
Sborník obsahuje texty věnované velmi širokému spektru otázek práva na vzdělání. Čtenář se může seznámit např. s problematikou přijímání do mateřských škol, rovného přístupu ke vzdělání na základních školách, vysokoškolské samosprávy, postavení soukromých vysokých škol, akreditačního řízení, soudního přezkumu hodnocení na středních (zejména státní maturity) a vysokých školách, svobody studia v rámci Evropské unie a také obtížného hledání rovnováhy mezi svobodou projevu a veřejným vzděláváním v USA. Autory jednotlivých příspěvků jsou renomovaní akademici, praktikující advokáti, soudci a zaměstnanci Veřejného ochránce práv. Sborník je určen nejen právníkům, ale všem odborníkům, kteří se zajímají o téma vzdělání, např. pedagogům, sociologům, politologům či ekonomům. This anthology contains articles focused on a wide range of issues related to the right to education. Among the topics presented are kindergarten enrolment, equal access to primary school education, university autonomy, the status of private universities, accreditation procedure, judicial review of secondary schools evaluation (the …more

Contents
  • ISBN 978-80-210-6950-3
  • Number of pages: 203
  • Paperback
  • 140 x 205 mm
  • Politology , právní vědy / Law Jurisprudence
  • Year of publication: 2014

Total: 278 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions