CzechIS MU Login

Právo životního prostředí: Obecná část - sleva pro studenty

Právo životního prostředí: Obecná část

dust jacket
Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace. Obecná část je výchozím základem pro studium problematiky zvláštní části práva životního prostředí s tím, že obě části publikace by měly představovat vzájemně provázaný koherentní celek.

Authors
Ilona Jančářová, Jana Dudová, Jakub Hanák, Milan Pekárek, Ivana Průchová, Vojtěch Vomáčka, Dominik Židek
Excerpt
Excerpt
Contents
  • Regular price: 626 CZK (including 10 % VAT)
  • ISBN 978-80-210-8366-0
  • Number of pages: 716
  • Year of publication: 2016

Total: 532 CZK incl. VAT
Discount: 15 %
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions