angličtinaPřihlášení do IS MU

Právo na informace

Obálka knížky
Kniha pojednává o jednom ze základních lidských práv, kterým je právo na informace. Zkušený právní pedagog se mj. zabývá právem na informace z pohledu ústavního práva a správního práva. Ke komplexnějšímu porozumění nám může napomoci rovněž stručné seznámení s právní úpravou této oblasti v právních řádech jiných států světa – jak evropských tak i mimoevropských. Autor se věnuje i státům, které byly v naší právní vědě prozatím opomíjeny – kupříkladu země pobaltské, jihoamerické anebo středoamerické. Autor pracuje též s aktuální judikaturou a zajímavými příklady z praxe. Jinak suchopárná materie veřejného práva je v decentní míře proložena autorovým laskavým humorem, což z knihy činí dílo nikterak suchopárné. Publikaci možno doporučit zastupitelům obcí a krajů, úředníkům ze státní správy a samosprávy, studentům a studentkám právnických fakult a vůbec všem, kteří chtějí být aktivními občany a není jim lhostejná správa věcí veřejných.

Autoři
Petr Kolman
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5135-5
  • Počet stran: 216
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 89 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje