angličtinaPřihlášení do IS MU

Veřejný majetek

Obálka knížky
Publikace je zaměřena na základní otázky právní úpravy veřejného majetku, což zahrnuje v prvé řadě pojmové vymezení tzv. veřejného vlastnictví a tzv. veřejných věcí, jako předmětu tohoto vlastnictví, a dále charakteristiku ústavněprávních souvislostí veřejného majetku a charakteristiku jeho zákonné úpravy, zejména pak majetku státu a majetku územních samosprávných celků. Následuje vymezení veřejného majetku a přiblížení otázek nabývání majetku veřejnými subjekty, hospodaření s veřejným majetkem a nakládání s ním, jakož i otázek odpovědnosti a kontroly při hospodaření s veřejným majetkem. Nezbytný prostor je věnován veřejnému majetku od státu a územních samosprávných celků odlišných subjektů, tj. majetku veřejných vysokých škol, profesních komor a veřejných výzkumných institucí. V závěru publikace lze nalézt exkurz do majetkoprávní problematiky veřejných subjektů v zahraničí.

Autoři
Petr Havlan
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-8333-2
  • Počet stran: 164
  • Rok vydání: 2016

Celková cena: 267 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Novinky | Správní právo