angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravné kurzy pro navazující magisterské studim se v roce 2019 nebudou otvírat.

Rozhodli jste se pro studium navazujícího magisterského studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity? Nikdy jste ekonomický obor nestudovali či si jen potřebujete osvěžit znalosti z ekonomie a odborných předmětů v rozsahu bakalářského studia na ESF MU? Pak právě Vám můžeme nabídnout přípravný kurz, který Vám výrazně usnadní přípravu na přijímací zkoušky na navazující magisterské studium.

Pro akademický rok 2018/2019 Vás v kurzu rádi připravíme na následující studijní obory (pro prezenční i kombinovanou formu studia):

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2 250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Rozsah kurzu

Kurz se skládá ze dvou bloků – blok ekonomie a blok odborný předmět (dle zvoleného oboru). Blok ekonomie je tvořen 10 vyučovacími hodinami, blok odborný předmět 10 vyučovacími hodinami (1 vyučovací hodina = 45 minut). V rámci kurzu budete mít možnost si vyzkoušet řešení vzorových testovacích otázek z ekonomie a odborného předmětu. Formu zařazení vzorových otázek zvolí vyučující.

Termín konání kurzu

Termín konání: 19. a 26. května 2018 vždy od 9.00 do cca 18.30. V rámci uvedených hodin bude několik krátkých a jedna hodinová přestávka na oběd. V rámci každé soboty bude část výuky věnovaná Ekonomii a část výuky odbornému předmětu.

Místo konání

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 60200 Brno

Cena: 2250,- Kč

  • V ceně kurzu je zahrnuto sylabus odborných kurzů i Ekonomie, náklady na vedení kurzu a přípravu studijních textů k jednotlivým tematickým oblastem.
  • Za závazné se berou pouze přihlášky uhrazené do data uzávěrky.

Jak se přihlásit

Přihlašovat se můžete od 2. 1. 2018 do 14. 5. 2018 prostřednictvím Obchodního centra MU na webové stránce: http://is.muni.cz/obchod/fakulta/econ/NMgr/
Při neúčasti nebo nedokončení kurzu se poplatek nevrací.

Doplňující informace

  • Pro zájemce o studijní obor Administration Publique lze doporučit účast na kurzu pro obor Veřejná ekonomika a správa. Pokud se chystáte studovat obor Veřejná ekonomika a správa a chcete se připravit formou přípravných kurzů, kontaktujte administrátora kurzů (viz kontakty).
  • Přípravné kurzy pro navazující magisterské studium jsou organizovány pouze jednou za rok a to vždy před jarním termínem, tj. v květnu. Na podzim kurzy neorganizujeme.

Kontakt

Informace o kurzu Vám podá Ing. Michaela Horňáková na adrese michaela.hornakova@econ.muni.cz.

Při problémech s objednáním kurzu se prosím obracejte na adresu obchod@mail.muni.cz.