angličtinaPřihlášení do IS MU

XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Konference se zaměřuje na problematiku regionálního rozvoje a jeho faktory, regionální disparity, konkurenceschopnost regionů, regionální politiku a rozvoj měst a venkova.

Termín konání

13. – 15. června 2018

Místo

Kurdějov, hotel Kurdějov

Podrobnější informace

www.econ.muni.cz/kolokvium

Přihlášení

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí 3000 Kč.

Konferenční poplatek zahrnuje DPH. Zahrnuje organizační náklady a náklady spojené s vydáním sborníku, konferenční materiály, stravu a občerstvení v průběhu kolokvia (vč. společenského večera).

Konferenční poplatek nezahrnuje náklady na ubytování.

Cena vložného je jednotná a nelze ji dělit na jednotlivé položky.

Při neúčasti na kolokviu se vložné nevrací, je ale možné za sebe poslat náhradníka, pokud nám to oznámíte předem.

Na základě zaplaceného vložného je možné publikovat jeden příspěvek ve sborníku.

Konferenční poplatek uhraďte do 30. dubna 2018. Doporučujeme provést úhradu až po akceptaci příspěvku.

Kontakt

Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.
Email: kolokvium@econ.muni.cz

Při problémech s objednáním konference se prosím obracejte na adresu obchod@mail.muni.cz.