angličtinaPřihlášení do IS MU

Důležité upozornění: podle Úředního sdělení České národní banky k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018 si Vám dovolujeme oznámit, že zkoušky odborné způsobilosti pořádané Institutem pro finanční trh jsou kromě zkoušky Osoba jednající se zákazníky považovány za rovnocenné odborným zkouškám podle § 14b odst. 3 a 4 zákona ve znění novely a prováděcí vyhlášky č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Osoby, které uvedené rovnocenné zkoušky absolvovaly před 3.1.2018, tedy nebudou muset skládat novou zkoušku a osvědčení má neomezenou platnost.

Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jsou připravené v souladu s vyhláškou č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.

Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, uznává níže uvedené odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh jako způsob prokazování znalostí podle vyhlášky č. 143/2009 Sb. a úředního sdělení České národní banky č. 12/2009 Věst. ČNB ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.

Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. února 2010 o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Místo konání

Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Lipová 41a, Brno (mapa)
místnost VT105

Termíny a výběr zkoušek

termínnázev kurzuzačátekučebna
24. 11.
2017
Osoba jednající se zákazníky (2 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Osoba jednající se zákazníky + deriváty (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční makléř (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční makléř + deriváty (4 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Obhospodařovatel portfolia (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Obhospodařovatel portfolia + deriváty (4 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční poradce (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční poradce + deriváty (4 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Deriváty (2 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží

termínnázev kurzuzačátekučebna
08. 12.
2017
Osoba jednající se zákazníky (2 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Osoba jednající se zákazníky + deriváty (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční makléř (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční makléř + deriváty (4 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Obhospodařovatel portfolia (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Obhospodařovatel portfolia + deriváty (4 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční poradce (3 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Investiční poradce + deriváty (4 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží
Deriváty (2 000 Kč) 10.00 hod.VT105, 1. podlaží

Balíček všech zkoušek
Balíček všech zkoušek

termíny dle jednotlivých kurzů

8 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Balíček všech zkoušek
Balíček všech zkoušek

termín 24. 11. 2017

8 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Balíček všech zkoušek
Balíček všech zkoušek

termín 08. 12. 2017

8 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Více informací k odborným zkouškám naleznete na www stránkách Institutu pro finanční trh v sekci odborné zkoušky.

Kontakt na organizátory: mokricka@econ.muni.cz nebo tel. 549 49 4341.

Při problémech s objednáním se prosím obracejte na adresu obchod@mail.muni.cz.