angličtinaPřihlášení do IS MU

V roce 2018 nebude možné v rámci Institutu pro finanční trh skládat zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu.

Důležité upozornění: podle Úředního sdělení České národní banky k prokazování odborných znalostí a dovedností pro poskytování investičních služeb odbornou zkouškou vykonanou před 3. lednem 2018 si Vám dovolujeme oznámit, že zkoušky odborné způsobilosti pořádané Institutem pro finanční trh jsou kromě zkoušky Osoba jednající se zákazníky považovány za rovnocenné odborným zkouškám podle § 14b odst. 3 a 4 zákona ve znění novely a prováděcí vyhlášky č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu. Osoby, které uvedené rovnocenné zkoušky absolvovaly před 3.1.2018, tedy nebudou muset skládat novou zkoušku a osvědčení má neomezenou platnost.

Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu organizované Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jsou připravené v souladu s vyhláškou č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti a úředním sdělením České národní banky ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.

Česká národní banka podle § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, uznává níže uvedené odborné zkoušky pořádané Institutem pro finanční trh jako způsob prokazování znalostí podle vyhlášky č. 143/2009 Sb. a úředního sdělení České národní banky č. 12/2009 Věst. ČNB ze dne 16. června 2009 k rozsahu potřebných znalostí osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry a další osoby své činnosti.

Úřední sdělení České národní banky ze dne 18. února 2010 o uznání některých odborných zkoušek organizovaných Institutem pro finanční trh Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Místo konání

Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta

Lipová 41a, Brno
místnost VT105

Více informací k odborným zkouškám naleznete na www stránkách Institutu pro finanční trh v sekci odborné zkoušky.

Kontakt na organizátory: institut-ft@econ.muni.cz.

Při problémech s objednáním se prosím obracejte na adresu obchod@mail.muni.cz.