angličtinaPřihlášení do IS MU

Aktuální nabídka kurzů

Letní školy na FSpS (Summer Schools at FSpS)

Celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech

Studium v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Zobrazit nabídku

Kurzy pro uchazeče o studium na Fakultě sportovních studií pro akademický rok 2018/2019

Kurz biologie člověka pro studijní obor Fyzioterapie a Regenerace a výživa ve sportu


Sportovní kurzy

Pravidelná cvičení během semestru

Pravidelná komerční cvičení pro zaměstnance, studenty MU a širokou veřejnost

Pravidelná komerční cvičení pro zaměstnance, studenty MU a širokou veřejnost
Určeno všem zájemcům o pravidelné sportovní vyžití, kondiční cvičení, zdokonalení se v určité sportovní oblasti.

Zobrazit nabídku cvičení

Placená výuka TV pro studenty MU

Placená výuka TV pro studenty MU
Placená volitelná tělesná výchova (kódy předmětu c9%)
je určena všem studentům a studentkám MU, v prodeji
od 1. 2. 2018 od 17:00.

Zobrazit nabídku placené TV