angličtinaPřihlášení do IS MU

Celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech

Studium v akreditovaných programech formou celoživotního vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

Zobrazit nabídku

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na Fakultě sportovních studií MU pro akademický rok 2023/2024

Kurz biologie člověka pro studijní program Fyzioterapie


Sportovní kurzy

Cílem kurzu je praktické prověření a zdokonalení pohybových dovedností a schopností zájemců o studium pod vedením učitelů Fakulty sportovních studií. Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší splnění sportovních limitů (předepsaných cviků a časů) podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení pro uvedené sporty.

Pravidelná cvičení během semestru

Pravidelná komerční cvičení pro zaměstnance, studenty MU a širokou veřejnost

Pravidelná komerční cvičení pro zaměstnance, studenty MU a širokou veřejnost
Určeno všem zájemcům o pravidelné sportovní vyžití, kondiční cvičení, zdokonalení se v určité sportovní oblasti.

Zobrazit nabídku cvičení

Placená výuka TV pro studenty MU

Placená výuka TV pro studenty MU
Placená volitelná tělesná výchova (kódy předmětu c9%)
je určena všem studentům a studentkám MU, v prodeji
od 27. 6. 2022 od 10:00.

Zobrazit nabídku placené TV

Prázdninová komerční cvičení

Prázdninová komerční cvičení pro zaměstnance MU, studenty i širokou veřejnost

Prázdninová komerční cvičení pro zaměstnance MU, studenty i širokou veřejnost

Zobrazit nabídku cvičení