angličtinaPřihlášení do IS MU

Studium jednotlivých předmětů z nabídky FSS MU

Uchazeči celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v jednotlivých předmětech si mohou zvolit libovolné předměty z fakultní nabídky (vždy musí požádat garanta předmětu o udělení souhlasu k absolvování předmětu) a studovat je se studenty běžného studia. Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách. CŽV je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanovený na základě zvolených předmětů a jejich kreditové hodnoty.

Více informací najdete na webových stránkách FSS MU.

Cena: Poplatek za 1 ECTS = 550 Kč

Termín pro podání přihlášky: 1. 7. 2023 – 15. 9. 2023

Termín objednání a nákupu předmětů: 15. 7. 2023 – 25. 9. 2023

Předměty: Nabídku předmětů najdete ve studijním katalogu