angličtinaPřihlášení do IS MU

Jak na sociologii, sociální antropologii a genderová studia?

Informace o programu

Objednávka

Informace o programu

Dvoudenní série tematických workshopů pro středoškolské vyučující základů společenských věd, nauky o společnosti, moderní historie a příbuzných předmětů (otevřeno i příbuzným stupňům vzdělávání). Program je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastnice a účastníci obdrží osvědčení o účasti (potvrzující termíny, rozsah a obsah workshopů dalšího vzdělávání pod akreditačním číslem MŠMT).
Můžete se těšit na prezentace a diskusi výzkumů osobností brněnské sociologie jako Tomáš Katrňák, Ladislav Rabušic, Irena Kašparová, Kateřina Nedbálková, Iva Šmídová a další. Připravili jsme sadu témat, která představíme na konkrétních příkladech a výzkumech včetně pracovních opor do vaší výuky:
1. Jak učit sociologii v roce 2022?
2. Jak na témata sociální antropologie?
3. Co říkají genderová studia k analýze nerovností?
4. Jaké jsou současné populační trendy a jaké výzvy přinášejí?
5. Stratifikace, intersekcionalita, inkluze a reprodukce nerovností
6. Je rodina základ státu?
7. Zdraví, nemoc a medicína pohledem sociologie
8. Vzdělávání jako příležitost nebo konzervace statu quo?

Co můžete čekat

• prezentace aktuálních výzkumů a témat na konkrétních příkladech
• pracovní listy vybraných problémů připravené přímo do výuky
• prostor pro otevřenou diskusi
• asistenci při tvorbě výukových materiálů dle vašeho výběru a zpětná vazba na ně
• zájem o vaši práci, požadavky a konkrétní potřeby – a spolupráce na jejich řešení
• vznik spolupracující komunity, přetrvávajících kontaktů a spolupráce

Pořadatel: Katedra sociologie FSS MU
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, učebna U33
Termíny: čtvrtek 10. listopadu a pátek 25. listopadu 2022, cca 9:00 – 16.30h (16 výukových hodin)
Kontaktní osoba: Iva Šmídová (krizala@fss.muni.cz)

Objednávka

V případě, že si sérii worksopů platíte sami, platí pro Vás cena 900,- Kč. V případě, že Vám účast může hradit/proplatit zaměstnavatel, žádáme Vás o úhradu plné ceny, tzn. 1700,- Kč - označenou jako "Zaměstnavatel".
Účast v programu je možná i formou stipendia na úhradu jeho ceny. Kontaktujte Ivu Šmídovou pro další podrobnosti žádosti, počet těchto míst je omezen.

Jak na SOC, SAN a GEN?

Zaměstnavatel

1 700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Jak na SOC, SAN a GEN?

Soukromá osoba

900 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti