angličtinaPřihlášení do IS MU

Semináře pro veřejnost

Centrum dalšího vzdělávání na Právnické fakultě MU připravuje pro veřejnost semináře, jejichž témata jsou volena s ohledem na aktuální legislativní změny a judikaturu, ale především na potřeby odborné veřejnosti pracující jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.Semináře vedou špičkoví odborníci s bohatými znalostmi dané problematiky.

Nabízíme:

 • Semináře pro veřejnou správu
 • Semináře pro soukromý sektor
 • Akreditované semináře pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC
 • Dlouhodobé kurzy pro profesní skupiny
 • Vzdělávání dle individuálních potřeb objednavatele
 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ

Kompletní přehled seminářů

Celoživotní vzdělávání na Právnické fakultě

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zpřístupnit vysokoškolské vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání, a to nad rámec kapacitních možností řádného studia.
 • Celoživotní vzdělávání probíhá v bakalářských programech právních specializací (program Právní specializace, obor Mezinárodněprávní obchodní studia; program Veřejná správa, obor Veřejná správa), v magisterském programu Právo a navazujícím magisterském programu Veřejná správa.

Nabídka pro semestr jaro 2021

Více informací o nabídce celoživotního vzdělávání:

Průkazy studenta

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta:

 • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
 • průkaz studenta kombinovaného studia
 • revalidační přelepka ISIC
 • v případě ztráty ISIC karty nebo průkazu si zde také objednáte novou


  Zakoupit průkaz či přelepku

Poplatek za služby spojené se zasláním dokumentů souvisejících se studiem

Odeslání je možné pouze na kontaktní adresu uvedenou v IS MU. Při změně kontaktní adresy je nutno požádat o změnu adresy v IS.

Diplom

zaslání v rámci ČR

85 Kč
Koupit | Podrobnosti

Diplom

zaslání v rámci SR

260 Kč
Koupit | Podrobnosti

Promoce

Poplatek za hudbu při promoci