angličtinaPřihlášení do IS MU

Nabídka CŽV Právnické fakulty MU v semestru podzim 2023

Obecné informace naleznete na přehledu programů CŽV Právnické fakulty MU.

Semestry studia

Právo a právní věda 1. semestr (33 000 Kč) 3. semestr (33 000 Kč)
Veřejná správa 1. semestr (15 000 Kč) 3. semestr (15 000 Kč)
Mezinárodněprávní obchodní studia 1. semestr (15 000 Kč) 3. semestr (15 000 Kč)
Teorie a praxe trestního a správního procesu 1. semestr (15 000 Kč) 3. semestr (15 000 Kč)
Vyšší justiční úředník 1. semestr (15 000 Kč) 3. semestr (15 000 Kč)
Navazující veřejná správa 1. semestr (22 000 Kč) -

Opakované předměty

Bez úhrady za opakovaně zapsané předměty nelze provést zápis do následujícího semestru.

Objednávka a úhrada opakovaných předmětů pro účastníky magisterského i bakalářských programů CŽV.

3 200 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2 300 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Povinně volitelné předměty

Účastník vzdělávání je oprávněn si v průběhu celého vzdělávání zaregistrovat jeden povinně volitelný předmět. V případě zaregistrování více povinně volitelných předmětů je účastník povinen za každý další zaregistrovaný povinně volitelný předmět uhradit úhradu stanovenou děkanem.

Objednávka a úhrada povinně volitelných předmětů pro účastníky bakalářských programů CŽV.

Předmět pro bakalářské studium

Povinně volitelný předmět nad rámec CŽV pro bc. studium

3 200 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Předmět pro magisterské studium

Povinně volitelný předmět nad rámec CŽV pro mgr. studium

2 300 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Předmět pro navazující magisterské studium

Povinně volitelný předmět nad rámec CŽV pro navazující mgr. studium

2 300 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti