angličtinaPřihlášení do IS MU

Celoživotní vzdělávání


Studiem v programu celoživotního vzdělávání se zároveň zavazujete k osvojení si dostatečných vědomostí k pohybu v Informačním systému MU, tedy i Obchodním centru MU. Je vaší povinností umět používat Informační systém MU jako součást vašeho studia.

Obchodní centrum MU bude otevřeno k nákupu semestrů studia pro PODZIM 2019 od 1. 8. 2019 do 6. 10. 2019.

Nabídka

Pozor: Balení mohou nakoupit pouze účastníci celoživotního vzdělávání.


Podrobný návod pro nákup semestru pomocí OC MU

Rozšiřující programy

Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně základní školy (ZŠ) / pro střední školy (SŠ)

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (SŠ), případně učitelství 1. stupně ZŠ, k rozšíření o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ, ev. pro SŠ.

Délka: 3 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr5. semestr
Anglický jazyk a literatura pro ZŠ DAP Anglický jazyk a literatura pro ZŠ - 5. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Český jazyk a literatura pro ZŠ DAP Český jazyk a literatura pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 000 Kč) DAP Český jazyk a literatura pro ZŠ - 5. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Dějepis pro ZŠ DAP Dějepis pro ZŠ - 5. semestr (PS2019) (5 700 Kč)
Fyzika pro ZŠ DAP Fyzika pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 900 Kč) DAP Fyzika pro ZŠ - 3. semestr (PS2019) (6 900 Kč) DAP Fyzika pro ZŠ - 5. semestr (PS2019) (6 900 Kč)
Chemie pro ZŠ DAP Chemie pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 900 Kč) DAP Chemie pro ZŠ - 3. semestr (PS2019) (6 900 Kč) DAP Chemie pro ZŠ - 5. semestr (PS2019) (6 900 Kč)
Informatika pro ZŠ DAP Informatika pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (12 000 Kč)
Matematika pro ZŠ DAP Matematika pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Německý jazyk a literatura pro ZŠ DAP Německý jazyk a literatura pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Občanská výchova pro ZŠ DAP Občanská výchova - 1. semestr (PS2019) (4 200 Kč) DAP Občanská výchova - 3. semestr (PS2019) (3 900 Kč)
Přírodopis pro ZŠ DAP Přírodopis pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (6 500 Kč)
Zeměpis pro ZŠ DAP Zeměpis pro ZŠ - 3. semestr (PS2019) (6 000 Kč) DAP Zeměpis pro ZŠ - 5. semestr (PS2019) (6 000 Kč)
Učitelství anglického jazyka pro základní školy Učitelství anglického jazyka pro základní školy - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč) Učitelství anglického jazyka pro základní školy - 3. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Učitelství dějepisu pro základní školy Učitelství dějepisu pro základní školy - 1. semestr (PS2019) (5 000 Kč) Učitelství dějepisu pro základní školy - 3. semestr (PS2019) (5 000 Kč)
Učitelství ruského jazyka pro základní školy Učitelství ruského jazyka pro základní školy - 1. semestr (PS2019) (6 000 Kč)
Učitelství Výtvarné výchovy pro SŠ Učitelství Výtvarné výchovy pro SŠ - 1. semestr (PS2019) (7 500 Kč) Učitelství Výtvarné výchovy pro SŠ - 5. semestr (PS2019) (7 500 Kč)
Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 500 Kč)
Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství zeměpisu pro základní školy - 1. semestr (PS2019) (6 000 Kč)

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.

Délka: 1 rok

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Hudební výchova pro SŠ ZSS Hudební výchova pro SŠ - 1. semestr (PS2019) (6 500 Kč)
Učitelství anglického jazyka pro střední školy Učitelství anglického jazyka pro střední školy - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Učitelství francouzského jazyka pro střední školy Učitelství francouzského jazyka pro střední školy - 1. semestr (PS2019) (6 500 Kč)
Učitelství matematiky pro SŠ Učitelství matematiky pro SŠ - 3. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Učitelství německého jazyka pro střední školy Učitelství německého jazyka pro střední školy - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Učitelství ruského jazyka pro střední školy Učitelství ruského jazyka pro střední školy - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Výtvarná výchova pro SŠ - rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy Výtvarná výchova pro SŠ - rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy - 1. semestr (JS2019) (7 500 Kč)
Základy společenských věd pro střední školy Základy společenských věd pro střední školy - 1. semestr (PS2019) (6 900 Kč)

Rozšíření učitelské kvalifikace na jiný stupeň základní školy

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru pro 2. stupeň ZŠ.

Délka: 2 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Český jazyk a literatura pro základní školy ZS1 Český jazyk a literatura pro základní školy - 1. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Matematika pro ZŠ ZS1 Matematika pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Německý jazyk a literatura pro ZŠ ZS1 Německý jazyk a literatura pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 000 Kč)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor Výtvarná výchova Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor Výtvarná výchova - 1. semestr (PS2019) (7 500 Kč)

Rozšíření učitelské kvalifikace - jazykové specializace 1. stupně základní školy (ZŠ)

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k prohloubení odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyka na 1. stupni ZŠ.

Délka: 2 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč)

Rozšiřující program speciální pedagogiky

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství k rozšíření původní kvalifikace učitele o odbornou kvalifikaci k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Délka: 3 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr5. semestr
Speciální pedagogika SP Speciální pedagogika - 1. semestr (PS2019) (5 000 Kč) SP Speciální pedagogika - 3. semestr (PS2019) (5 000 Kč) SP Speciální pedagogika - 5. semestr (PS2019) (5 000 Kč)

Učitelství pro mateřské školy

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství pro mateřské školy.

Délka: 2 semestry

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr
Učitelství pro MŠ Učitelství pro mateřské školy - 1. semestr (PS2019) (12 000 Kč)

Doplňující programy

Doplňující programy pro absolventy SŠ

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Pedagog volného času DPS Pedagog volného času - 1. semestr (PS2019) (6 900 Kč)
Speciální pedagogika pro SŠ pedagogické pracovníky DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč) DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky - 3. semestr (PS2019) (8 000 Kč)
Vychovatelství DPS Vychovatelství - 1. semestr (PS2019) (6 900 Kč) DPS Vychovatelství - 3. semestr (PS2019) (6 900 Kč)

Doplňující programy pro absolventy VŠ

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr5. semestr
DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - 1. semestr (PS2019) (5 000 Kč) DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - 3. semestr (PS2019) (5 000 Kč) DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - 5. semestr (PS2019) (5 000 Kč)
DPS Učitel odborných předmětů na SŠ DPS Učitel odborných předmětů na SŠ - 1. semestr (PS2019) (7 900 Kč) DPS Učitel odborných předmětů na SŠ - 3. semestr (PS2019) (7 900 Kč)
DPS Fyzika pro ZŠ DPS Fyzika pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 900 Kč)
DPS Chemie pro ZŠ DPS Chemie pro ZŠ - 1. semestr (PS2019) (7 900 Kč)

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Délka: 2 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii - 1. semestr (PS2019) (7 500 Kč) Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii - 3. semestr (PS2019) (6 900 Kč)
Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem - 1. semestr (PS2019) (7 500 Kč)

Studium k výkonu specializovaných činností

Délka: 2 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů - 1. semestr (PS2019) (6 000 Kč) Prevence sociálně patologických jevů - 3. semestr (PS2019) (6 000 Kč)
ICT koordinátor ICT koordinátor - 1. semestr (PS2019) (8 000 Kč)

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Délka: 2 roky

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Studium pro výchovné poradce Studium pro výchovné poradce - 1. semestr (PS2019) (6 000 Kč) Studium pro výchovné poradce - 3. semestr (PS2019) (6 000 Kč)
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - 1. semestr (PS2019) (7 500 Kč) Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - 3. semestr (PS2019) (7 000 Kč)

Studium pro asistenty pedagoga

Délka: 1 semestr

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr
Asistent pedagoga (jednosemestrový) Asistent pedagoga (jednosemestrový) (PS2019) (6 700 Kč)

Programy podle akreditovaných studijních programů

Nákup jednotlivých oborů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Asistent pedagoga II Asistent pedagoga II - 1. semestr (PS2019) (1 500 Kč)
Učitelství praktického vyučování Učitelství praktického vyučování - 1. semestr (PS2019) (7 900 Kč)
Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby - 3. semestr (PS2019) (7 900 Kč)
Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory - 3. semestr (PS2019) (7 900 Kč)

Akreditované kvalifikační kurzy

Nákup jednotlivých kurzů a semestrů

Obor studia1. semestr3. semestr
Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz - 1. semestr (PS2019) (10 000 Kč)
Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz - 1. semestr (PS2019) (2 500 Kč)
Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz - 1. semestr (PS2019) (10 000 Kč)