angličtinaPřihlášení do IS MUDiscourse and Interaction je recenzovaný neimpaktovaný lingvistický časopis, který byl založen v roce 2008. Vychází anglicky a zaměřuje se na analýzu diskurzu (především anglického) z hlediska sémantického, socio-pragmatického a stylistického. Obsahuje původní odborné články a recenze.

Časopis Discourse and Interaction je evidován u SCOPUS, ERIH Plus a sdružení Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA).

Časopis vychází dvakrát ročně. Vydává jej Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.Discourse and Interaction is a peer-reviewed linguistics journal published in English, founded in 2008. The journal focuses on the analysis of discourse (primarily English discourse) from the perspective of semantics, socio-pragmatics and stylistics. It presents original research papers and reviews.

The journal Discourse and Interaction is indexed in SCOPUS, ERIH PLUS and Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA).

The journal is published biannually by the Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University.Ročník 2008
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2009
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2010
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2011
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2012
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2013
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2014
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2015
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2016
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)
Ročník 2017
číslo 1 (145 Kč)
číslo 2 (145 Kč)