Obchodní centrum 

Konference Katedry matematiky PdF MU 2012

Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách


Proč právě toto téma?

Ačkoliv matematika jako věda proniká do stále většího počtu vědních oborů, matematika jako učební předmět zažívá svou recesi stejně jako přírodní vědy. Technický pokrok není možný bez znalosti matematiky a přírodních věd. Konference se zabývá problematikou, jak motivovat nejen nadané žáky a studenty, aby si zvolili jako předmět svého zájmu a budoucího profesního zaměření matematiku a přírodní vědy.
Konference se koná v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, MSM 0021622443, který řeší Katedra speciální pedagogiky PdF MU v čele s prof. PhDr. Marií Vítkovou, CSc.

Organizační pokyny:

Program již upřesněn!

18. 6. 2012

9:00 – 10:00 prezence
10:00 – 10:15 slavnostní zahájení

10:15 – 11:15 Prof. Vladimír Smékal: Podmínky a předpoklady úspěchů žáků v matematice a přírodních vědách – pohled psychologa
11:15 – 12:15 Doc. Jana Škrabánková: Pedagogické přístupy k nadaným žákům (zaměřeno na vzdělání nadaných žáků)

12:00 – 13:30 polední přestávka

13:30 – 14:00 Ing. Tomáš Blumenstein: Aktivity Mensy směrované na rozvoj talentovaných jedinců
14:00 – 14:30 Mgr. Pavel Mrva: Aktivity studentů GMK v Bílovci

13:30 – 14:50 přestávka

14:50 - 15:10 Prof. Vladislav Navrátil: Fotokatalýza jako námět pro projektovou výuku
15:10 - 15:30 Dr. Jan Šťáva: Práce s nadanými žáky na školách v ČR
15:30 - 15:50 Dr. Eva Trnová, Doc. Josef Trna : Příprava učitelů na motivování žáků v projektu PROFILES
15:50 - 16:10 Dr. Jindra Svobodová: Enviromentální fyzika
16:10 - 16:30 Mgr.Tomáš Miléř: Zájmový kroužek Pokustón19. 6. 2012

8:00 – 8:20 Dr. Boris Rychnovský: Lze objevit nadané studenty v příbuzných oborech přírodních věd?
8:20 – 8:35 Dr. Zdeňka Jančíková: Jak můžeme zvýšit motivaci mimořádně nadaných žáků na 1. stupni základní školy – zkušenosti učitelů
8:35 – 8:55 Dr. David Nocar: Motivace žáků a studentů k řešení úloh pomocí ICT
8:55 – 9:15 Dr. Jitka Hodaňová: Matematické talenty vyhledávat a matematické talenty vychovávat
9:15 - 9:45 Dr. Věra Olšáková, Dr. Eva Pomykalová: Práce s talenty

9:45 - 10:00 přestávka

10:00 - 11:00 Doc. Jaromír Šimša: Motivační role nestandardních matematických úloh
11:00 - 12:00 Prof. Jan Chvalina: O některých motivačních činitelích k rozvíjení nadání a zájmové činnosti studujících matematiku

12:00 - 13:00 polední přestávka
13:00 – 18:00 výlet na hrad Pernštejn
od 18:00 společenský večer s diskusním fórem20. 6. 2012

8:00 – 8:20 Dr. Irena Bělohoubková: Co ukázala pedagogická praxe našich studentů
8:20 – 8:40 Dr. Růžena Blažková, Mgr. Irena Budínová: Motivace žáků v matematice prostřednictvím historických úloh
8:40 - 9:00 Dr. Růžena Blažková, Dr. Milena Vaňurová: Motivace žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím kombinatorických úloh
9:00 - 9:20 Dr. Marta Francová: Role elementární geometrie pro motivaci a deduktivní myšlení nadaných žáků
9:20 - 9:40 Dr. Dagmar Malinová: Manipulace jako významný aspekt při motivaci žáků v matematice

9:40 - 10:00 přestávka

10:00 – 11:00 Prof. Jan Novotný: Když velcí ještě nebyli velcí
11:00 - 11:20 Doc. Jaroslav Beránek: Goniometrické funkce v problémovém vyučování v matematice
11:20 - 11:40 Dr. Marie Polcerová: Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky
11:40 - 12:00 Dr. Karel Lepka: Proč nemotivují žáky ke studiu matematiky učitelé češtiny?

12:00 – 13:00 polední přestávka

13:00 – 14:00 Prof. Jana Musilová: Individuální meze matematického myšlení
14:00 – 14:20 Dr. Jan Fiala: Příklady motivace žáků ve stochastice na gymnáziích v Německu
14:20 – 14:50 Mgr. Klára Vocetková: Důkazy vybraných algebraických identit
14:50 - 15:10 Dr. Jiřina Novotná: Motivace nadaných žáků prostřednictvím řešení problémových úloh v matematice

15:10 - 15:20 slavnostní zakončení
od 15:20 diskusní fórum

  • Příspěvky, k jejichž vytvoření, prosím, použijte tuto předepsanou šablonu, budou publikovány v recenzovaném sborníku příspěvků v elektronické podobě s přiděleným ISBN. Příspěvky budou rozděleny podle tematického zaměření.

  • Konference je určena učitelům a ředitelům mateřských a základních škol, středních škol, pedagogickým pracovníkům vysokých škol, pracovníkům České školní inspekce a pracovníků dalších institucí, které se dané tematice věnují.

    Výstup konference:
    Výstupem z konference bude předkonferenční tištěný sborník abstraktů s přiděleným ISBN, dále předkonferenční CD-rom s příspěvky. Příspěvky budou rozděleny podle tematického zaměření. Z úvodních a dalších příspěvků bude vydána sestavená recenzovaná monografie. Konferenčními jazyky a jazyky příspěvků jsou čeština, angličtina, němčina, polština a slovenština.

Důležité informace:

Přihlášku, doplněnou o požadované informace, zašlete elektronickou poštou do 18. 6. 2012.

Konferenční poplatek obsahuje sborník abstraktů, elektronický sborník s kompletními příspěvky a občerstvení podávané během konference.

Konferenční poplatek je možno uhradit v hotovosti při prezenci před začátkem konference.

Konferenční poplatek 850 CZK (není v prodeji)

Konferenční poplatek pro členy JČMF 700 CZK (není v prodeji)

Konferenční poplatek pro doktorské studenty 200 CZK (není v prodeji)

Konferenční poplatek včetně dalších konferenčních aktivit 1200 CZK (není v prodeji)

Konferenční poplatek pro členy JČMF včetně dalších konferenčních aktivit 1050 CZK (není v prodeji)

Konferenční poplatek pro doktorské studenty včetně dalších konferenčních aktivit 550 CZK (není v prodeji)

Zvýhodněný konferenční poplatek pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ je 200 CZK, včetně dalších konferenčních aktivit je 550 CZK.

Termín konference 18. - 20. 6. 2012
Místo konference PdF MU, Poříčí 31, Brno
Příjem přihlášek do 18. 6. 2012 (bez příspěvku)
Odevzdání abstraktu do 10. 6. 2012
Odevzdání příspěvku do 10. 6. 2012

Případné dotazy Vám zajisté zodpoví paní PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D., koordinátorka konference.

Ubytování a stravování v nejbližším okolí PdF MU:

Ubytování
Pyramida
Omega
Sharingham
Austerlitz

Stravování
Pyramida
Omega
Sharingham
Kavalerie
La Peda
Pivovarská
Gingilla pizzerie

Nákupní košík

Košík je prázdný.

Relevantní odkazy 


Nahoru | 26. 9. 2016 17:51 | Obchodní podmínky

Kontakty: obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd.