angličtinaPřihlášení do IS MU

Středoevropská literární teorie:

zdroje, kontext a šíření


Datum: Brno, 2.–6. září 2019

Místo konání: Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita


Hlavním záměrem konference je poskytnout prostor jednak pro revizi některých poznatků z oblasti literární teorie a myšlení o literatuře, jednak pro obecnější diskusi o vybraných literárněvědných a lingvistických koncepcích, které se formovaly a šířily v průběhu 20. století v prostoru střední Evropy, třebaže její historický a politický vývoj nebyl jednoduchý. Záměrem konference je připomenout také odchod Romana Jakobsona z Brna (resp. z Československa) v roce 1939, bez jehož působení, energie a tvůrčí iniciativy by lingvistika a literární věda rozhodně neměla tu podobu, kterou má v současnosti. A to nejen v prostoru střední Evropy.

Registrační poplatky:

Základní konferenční poplatek

zahrnuje: 4 x oběd, 1 x večeři, 1x návštěvu vily Tugendhat


1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Plný konferenční poplatek

zahrnuje: 4 x oběd, 1 x večeři, 1x návštěvu vily Tugendhat; výlet na jižní Moravu: návštěva zámků Lednice a Valtice, 1x oběd a doprava

3 000 Kč
Připravujeme další nabídku | PodrobnostiHlavní pořadatelé konference:

doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (osladek@ped.muni.cz)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (vermirovsky@ped.muni.cz)

Kontakt
Veškeré dotazy týkající se konference je možné zasílat na adresu: osladek@ped.muni.cz.
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
Poříčí 7
603 00 Brno
Česká republika

tel.: +420 549 49 5821| mobil: +420 728 611 619
e-mail: osladek@ped.muni.cz