angličtinaPřihlášení do IS MU

Katedra historie ve spolupráci Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


pořádají konferenci u příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

TŘICET LET SVOBODY

aneb

DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMOSTKonference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše

Program:
Zahájení
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty MU
Stručné příspěvky a proslovy hostů (cca 15 min),
autentických účastníků sametové revoluce,
následně panelová diskuse

Účast přislíbili:
Otakar Černý, Ivan Gabal, Martin Mejstřík, Petr Oslzlý, Petr Pithart, Jan Potměšil, Karel Schwarzenberg, Jan Sokol

Kdy: v pondělí 18. listopadu 2019, od 14 hodin
Kde: v učebně č. 50, Poříčí 9, Brno

Registrace:

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti
Prosím proveďte kompletní objednávku až po její celkové finální potvrzení.