angličtinaPřihlášení do IS MU

První průkaz studenta na Pedagogické fakultě

Pokud jste již nějakou kartu z MU vlastnili, např. ISIC či Průkaz studenta kombinovaného studia, je třeba nejprve požádat pana Bc. Martina Musila (m.musil@ped.muni.cz) o zrušení, teprve poté si můžete objednat kartu novou.

Jak koupit průkaz studenta na Pedagogické fakultě MU

  • Na těchto stránkách zaplatíte průkaz studenta (ISIC nebo Průkaz studenta prezenčního studia nebo Průkaz studenta kombinovaného studia nebo Průkaz účastníka celoživotního vzdělávání - dle formy Vašeho studia).
  • Průkaz bude přichystán k vyzvednutí do 3 týdnů po připsání částky na účet (u CŽV studentů po objednání).
  • Průkaz Vám vydá v úředních hodinách pan Bc. Martin Musil ze Studijního oddělení PdF MU (účastníkům CŽV vydají referentky CCV PdF MU).
  • Ceny průkazů jsou uvedeny v CZK a hradí se v CZK - pokud je vaší domovskou měnou jiná měna než CZK, je třeba si zařídit takový účet, který platby v CZK umožňuje. Ekvivalentem je vložení částky přímo na účet MU na pobočce Komerční banky v ČR. Je rovněž možné poslat částku i v jiné měně, je však třeba si zjistit, jaký je převodní kurz vaší banky a jaké poplatky jsou s převodem spojeny, aby zaslaná částka pokryla i cenu průkazu (vaše domovská banka provede přepočet vaší měny na CZK a odečte poplatky spojené se zasláním peněz do zahraničí, česká banka rovněž odečte své poplatky spojené s přijetím peněz ze zahraničí, zbývající částkou se pak uhradí provedená objednávka. Příklad: objednávka v hodnotě 380 Kč, vy poukážete 20 € –-> domovská banka odečte poplatek 3 €, převede zbývající částku 17 € na Kč s aktuálním kurzem 25,5 Kč/1 € –-> tedy 433,5 Kč –-> česká banka odečte poplatek 50 Kč –-> zbývající částkou 383,5 Kč se uhradí objednávka).

Podmínkou vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU (u CŽV studentů objednání). Tuto informaci zjistíte v aplikaci Moje objednávky.

Průkaz slouží
  • k identifikaci studenta,
  • ke vstupu do učeben,
  • k vypůjčení knih v knihovně,
  • průkaz ISIC i k uplatnění studentských slev mimo MU a stravování v menze.

První průkaz studenta prezenčního studia na Pedagogické fakultě MU

Pokud student prezenčního studia nemá zájem o ISIC, může si objednat pouze průkaz studenta prezenčního studia. Ten neopravňuje k využívání studentských slev u dopravců a dalších prodejců.

120 Kč
Koupit | Podrobnosti