angličtinaPřihlášení do IS MU

Revalidační přelepka

Revalidační přelepka slouží k prodloužení platnosti mezinárodní karty ISIC a je potřebná v případě, že chcete uplatňovat studentské slevy. Revalidační přelepku může nakoupit a vyzvednout si pouze student s aktivním studiem. Na platnost karty ISIC v rámci MU nemá revalidační přelepka vliv. Novou revalidační přelepku na další akademický/kalendářní rok je možné zakoupit od 1.8. Nejpozději do dne předcházejícího tomuto je možné vyzvednout předchozí uhrazenou přelepku.

Na nový průkaz se v roce vydání přelepka nekupuje!

Přelepku můžete vyzvednout pouze v době, kdy jste aktivním studentem. Pokud vám již bylo ukončeno studium (ať po složení Státní závěrečné zkoušky, kdy přestáváte být studentem v den úspěšného absolvování poslední části SZZ, nebo při neúspěšném ukončení na vlastní žádost nebo nesplnění požadavků studia), revalidační přelepku si nemůžete vyzvednout. O vrácení uhrazené částky požádejte na adrese: obchod@muni.cz.

Jak koupit revalidační přelepku na Pedagogické fakultě MU:

  • Na těchto stránkách zaplatíte přelepku.
  • Po připsání patřičné částky na účet MU si ji můžete vyzvednout v úředních hodinách u pana Bc. Martina Musila nebo u vaší studijní referentky na studijním oddělení.
  • Byla-li již Vaše objednávka zaplacena, zjistíte v aplikaci Moje objednávky.
  • Pokud jste si nestihli vyzvednout přelepku z objednávky, která byla uhrazena před 1.8., založte si objednávku novou a požádejte na adrese obchod@muni.cz, aby vám platba byla převedena na novou objednávku. Pro rychlejší orientaci prosím uveďte číslo staré i nové objednávky.