angličtinaPřihlášení do IS MU

X. ročník konference Dny farmaceutické péče

Termín: sobota 24. 9. 2022
Místo: Posluchárna pavilonu FaF, areál VETUNI Brno

Farmaceutická fakulta MUNI Brno organizuje již X. ročník konference Dny farmaceutické péče. Letošním tématem akce je péče o pacienty trpící neurodegenerativním onemocněním se zaměřením na Parkinsonovu chorobu. Konference je organizována ve spolupráci s I. Neurologickou klinikou FNUSA Brno.

Neurodegenerativní onemocnění - Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a jiné druhy demencí jsou zatím léčitelné pouze symptomaticky. Vedle farmakologické léčby existuje i terapie nefarmakologická, jako je fyzioterapie, ergoterapie, hlasová terapie, logopedie nebo nutriční terapie. Společným úsilím farmakologické a nefarmakologické léčby lze výrazně zlepšit kvalitu života, sebeobslužnost pacientů, ale i dožití v akceptovatelné kvalitě života, u parkinsoniků s možností mnohdy i udržení zapojení do pracovního procesu do vysokého věku.

V nefarmakologickém přístupu k těmto chorobám však chybí koordinovaná mezioborová spolupráce. Péče o pacienty většinou probíhá izolovaně na jednotlivých pracovištích, což snižuje efektivitu léčby a může být zdrojem komplikací a nonadherence.

Je proto žádoucí vytvořit platformu pro založení mezioborových týmů z řad odborníků lékařských i nelékařských profesí. Tito odborníci musí být kompetentní nejen v oblasti své specializace, ale zároveň potřebují znalosti o specifických přístupech svých kolegů a jejich aplikaci v péči o pacienty s neurodegenerativními chorobami, aby mohli potenciál farmakologické i nefarmakologické péče plně využít.

Konference je určena pro všechny zdravotnické profese, podílející se na péči o tyto pacienty i studenty všeobecného lékařství, farmacie, všeobecného ošetřovatelství, fyzioterapie, nutriční terapie nebo logopedie.

Program


9:00 – 9:20 Slavnostní zahájení

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. – děkan FAF MUNI
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. – přednosta I. neurologické kliniky FNUSA


9:20 – 10:00 Parkinsonova nemoc jako modelové neurodegenerativní onemocnění

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., I. neurologická klinika FNUSA

10:00 – 10:30 Farmakoterapie z pohledu lékaře a farmaceuta (interakce, časování léčby a pohybových schopností)

MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., I. neurologická klinika FNUSA,
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., Ústav aplikované farmacie FAF MUNI


10:30 – 11:00 Úloha sestry v  péči o pacienta s Parkinsonovou nemocí

Veronika Pulkrábková, I. neurologická klinika FNUSA

11:00 – 11:30 Fyzioterapie, uplatnění fyzioterapeuta v komplexní péči

Mgr. Jana Šopíková, Ph.D., CESA VUT Brno

11:30 – 12:00 Nonmotorické příznaky Parkinsonovy nemoci

MUDr. Pavel Ressner, PhD., I. neurologická klinika FNUSA

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:45 Workshopy

14:00 – 14:45 Workshopy

15:00 – 15:45 Workshopy

15:45 – 16:00 Zakončení kongresu

Přihlašování na konferenci a workshopy

Příhlášení na konferenci

Zaregistrováním balení níže se přihlásite na konferenci Dny farmaceutické péče. Pokud se chcete zúčastnit workshopu, zaregistrujte si k tomuto balení další balíčky, které jsou uvedeny níže u konkrétních workshopů.

Témata workshopů a přihlašování

Níže naleznete seznam workshopů a časy, ke kterým se můžete přihlásit. Přihlásíte se zaregistrováním příslušného balení u workshopu a času.

Využití koloběhu ve fyzioterapii

Ve workshopu „Koloběžka“ budete seznámeni s využitím koloběhu při řešení poruch stoje a chůze u parkinsoniků a také u vertebrogenních potíží (nejen u parkinsoniků). Dozvíte se, jaký je rozdíl v účinku pohybu na kole a na koloběžce, a především si koloběh vyzkoušíte „na vlastní kůži“. To vše pod odborným dohledem a s instruktáží správného provedení techniky koloběhu. 

Lektoři:
Mgr. Jana Šopíková, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Logopedie

Vyšetření řeči a hlasu, logopedická péče, vyšetření dysfagie FEEZ, přístupy a terapie dysfagií.

Lektoři:
Mgr. Táňa Jakubcová, DiS., logopedka, I. neurologická klinika FNUSA

Workshop: Logopedie (13:00 - 13:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 19
Koupit | Podrobnosti

Workshop: Logopedie (14:00 - 14:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 19
Koupit | Podrobnosti

Workshop: Logopedie (15:00 - 15:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 20
Koupit | Podrobnosti

Hlasová terapie

Poruchy hlasu u pacientů s Parkinsonovou chorobou (PN) jsou závažnou poruchou, která způsobuje výrazný handicap při komunikaci pacientů s okolím a výrazně omezuje kvalitu jejich života. V tomto workshopu budete seznámeni s terapií metodou hlasové terapie LSVT LOUD pro pacienty s PN a můžete se těšit i na živý vstup pacientů a ukázky hlasových cvičení dle celosvětově uznávané hlasové metody.

Lektoři:
Marta Telemahou – online

Workshop: Hlasová terapie (13:00 - 13:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 20
Koupit | Podrobnosti

Workshop: Hlasová terapie (14:00 - 14:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 20
Koupit | Podrobnosti

Workshop: Hlasová terapie (15:00 - 15:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 20
Koupit | Podrobnosti

Nutriční terapie

Role nutričního terapeuta - specifická dietoterapie, diety s upravenou strukturou stravy (dysfagická dieta…), kompenzační pomůcky určené pro podporu příjmu stravy a tekutin, podávání stravy, edukace personálu, rodiny, podpora denního režimu pacienta.

Lektoři:
Mgr. Věra Andrášková, Vedoucí úseku léčebné výživy MOÚ Brno
Ludmila Dostálková, nutriční terapeutka Domova pro seniory Lanškroun

Workshop: Nutriční terapie (13:00 - 13:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 18
Koupit | Podrobnosti

Workshop: Nutriční terapie (14:00 - 14:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 17
Koupit | Podrobnosti

Workshop: Nutriční terapie (15:00 - 15:45)

Přihlášení k workshopu.

0 Kč 20
Koupit | Podrobnosti

Farmakoterapie pro NLZP

Základy farmakokinetiky, interakce léčiv (interakce strava + medikace), způsoby podání léčiv, nežádoucí účinky léčby.

Lektoři:
PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.
PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D., Ústav aplikované farmacie FAF MUNI

0 Kč 18
Koupit | Podrobnosti

0 Kč 19
Koupit | Podrobnosti

0 Kč 19
Koupit | Podrobnosti