angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU (2. běh)

Farmaceutická fakulta MU nabízí uchazečům o studium přípravný kurz s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu MU.

Charakteristika kurzu

 • Kurz pro zájemce o studium na Farmaceutické fakultě MU
 • Náplň odpovídá přijímacím zkouškám na FaF MU
 • Účastníci si díky němu oživí a doplní znalosti z chemie, biologie a fyziky
 • Na závěr kurzu bude přijímací zkouška nanečisto
 • Celý kurz bude probíhat od 16. 1. do 26. 3. 2023

Průběh kurzu

 • Přihlášení účastníci obdrží individuální přístup k online kurzu.
 • Celý kurz potrvá 10 týdnů, kdy pro Vás v kurzu budeme postupně zveřejňovat jednotlivá témata z chemie, biologie a fyziky tak, aby byly zachovány návaznosti mezi tématy a zároveň abyste nebyli zahlceni všemi materiály naráz.
 • Jednotlivá témata budou vždy zahrnovat nahraná videa a otázky na procvičení.
 • Nová témata v rozsahu cca 3h budou uveřejněna vždy 3x týdně a budou pro Vás dostupná až do konce kurzu, abyste je mohli shlédnout podle Vašich časových možností a mohli se k nim v případě nejasností vracet.
 • V průběhu posledních 2 týdnů kurzu (tj. od 13. 3. do 26. 3.) budete mít možnost absolvovat přijímací zkoušku nanečisto ve zkráceném rozsahu, která bude zahrnovat všechny části (chemie, biologie, fyzika i test všeobecných studijních předpokladů). Uvidíte tedy, jak mohou být otázky všech částí přijímací zkoušky formulovány a otestujete si své znalosti.
 • Celkový rozsah kurzu je přibližně 40 vyuč. hodin.

Informace ke kurzu najdete také na webu Farmaceutické fakulty.

Vyberte prosím odpovídající balení