angličtinaPřihlášení do IS MU

Doplňující a rozšiřující studium

Nabídka letních táborů Ústavu klasických studií

Jak se žilo v antice

13.–17. 7. 2020

2 100 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

2 100 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů

  • Určeno zejména pro potenciální zájemce o řádné studium na FF MU.
  • Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
  • Vybrané kurzy si zapisují na začátku semestru, platba za studium probíhá prostřednictvím Obchodního centra MU (1 kredit = 600 CZK).
  • Kurzy se ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.
  • Informace o celoživotním vzdělávání na FF MU a podrobné informace ke konkrétnímu oboru získáte zde.

Studium jednotlivých předmětů

  • Tato nabídka je určena absolventům SŠ. Účastníkům CŽV je umožněno vybrat si předměty akreditovaných studijních programů z fakultní nabídky. Obecné informace o této formě vzdělávání získáte zde.
  • Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních oborů FF MU. Upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách Filozofické fakulty.
Kompletní nabídka předmětů fakulty - podáním přihlášky, zápis od studia
  • Podmínkou pro nákup a zápis předmětu je splnění podmínek registrace předmětu. Předměty si budete moci zakoupit až po přijetí ke studiu, které je podmíněno podáním přihlášky.
  • Předměty pro registraci lze vybírat z katalogu.