angličtinaPřihlášení do IS MU

Doplňující a rozšiřující studium

Zkušenostně reflektivní učení

Kurz pro podzim 2017
Pro studenty oborů (nejen) pomáhajících profesí, umožňuje získání rozšiřující a "mezioborově" platné formální kvalifikace

2 900 Kč
Koupit | Podrobnosti

Zkušenostně reflektivní učení pro učitele

Kurz pro podzim 2017
Nabídka Akademického centra osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU

2 900 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Jazykový kurz „Ruština v praxi“

Začátek kurzu: říjen 2017
praktické jazykové kurzy, zaměřené na rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových návyků

1 600 Kč 19
Koupit | Podrobnosti

Koordinátor ICT

podzim 2017 / jaro 2018
Cílem předmětu je připravit studenty na práci ICT metodika či koordinátora ve školách a dalších vzdělávacích institucích.

10 000 Kč
Koupit | Podrobnosti

Pátrejte po svých kořenech: kroužek pro mladé genealogy

Konání: 5. 10. 2017 - 14. 12. 2017,
pro žáky a studenty od 12 let,
každý čtvrtek od 16:00 do 17:00.

500 Kč 17
Koupit | Podrobnosti

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu 2017/2018

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu

Kurz pro veřejnost, dvousemestrální studium prohlubování odborné kvalifikace.

1 000 Kč
Koupit | Podrobnosti

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu

Sleva pro osoby nevýdělečně činné

600 Kč
Koupit | Podrobnosti

Dvousemestrové paralelní studium akreditovaných studijních programů

  • Určeno zejména pro potenciální zájemce o řádné studium na FF MU.
  • Frekventanti absolvují kurzy za stejných podmínek jako studenti řádného studia:
  • Vybrané kurzy si zapisují na začátku semestru, platba za studium probíhá prostřednictvím Obchodního centra MU (1 kredit = 600 CZK).
  • Kurzy se ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.
  • Informace o celoživotním vzdělávání na FF MU a podrobné informace ke konkrétnímu oboru získáte zde.

Studium jednotlivých předmětů

  • Tato nabídka je určena absolventům SŠ. Účastníkům CŽV je umožněno vybrat si předměty akreditovaných studijních programů z fakultní nabídky. Obecné informace o této formě vzdělávání získáte zde.
  • Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních oborů FF MU. Upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách Filozofické fakulty.
Kompletní nabídka předmětů fakulty - podáním přihlášky, zápis od studia
  • Podmínkou pro nákup a zápis předmětu je splnění podmínek registrace předmětu. Předměty si budete moci zakoupit až po přijetí ke studiu, které je podmíněno podáním přihlášky.
  • Předměty pro registraci lze vybírat z katalogu.