angličtinaPřihlášení do IS MU

Nabídka KISKed - kurzy pro učitele a knihovníky

  • KISKed je vzdělavací platforma zaštítěná Kabinetem informačních studií a knihovnictví v Brně - budova C, 1.patro, Arné Nováka 1, Brno.
  • Více informací ke kurzům najdete na webu naší platformy KISKed.

Dlouhodobé kurzy

Metodik ICT

říjen 2016 – červen 2017

10 000 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti