angličtinaPřihlášení do IS MU

Večerní kurzy novořečtiny v akademickém roce 2023/2024

 • Kurzy jsou koncipovány tak, aby si posluchači osvojili základy nové řečtiny a byli schopni vést jednoduchou konverzaci v tomto jazyce. Studenti pracují s moderními konverzačními učebnicemi, důraz je kladen na komunikační kompetence, procvičovány jsou však všechny základní dovednosti, tedy porozumění mluvenému i psanému slovu, vlastní mluvený i jednoduchý písemný projev. V rámci jazykové výuky se posluchači seznamují také s řeckou kulturou a současnými reáliemi a vytváří si tak povědomí o celkovém obrazu dnešního Řecka.
 • Konání: 2. 10. 2023 – 11. 6. 2024
 • Max. počet účastníků: 12 (prezenční kurzy), 8 (online kurzy)
 • Kurz bude zahájen v případě přihlášení min. 5 účastníků.
 • Kurzy jsou nabízeny do 31. 1. 2024.

  V případě naplněné kapacity nebo pro podrobnější informace kontaktujte Nicole Votavovou Sumelidisovou: e-mail: 6810@muni.cz, tel.: 731 852 919.

Večerní kurzy novořečtiny pro začátečníky

 • Forma:prezenční
 • Konání:2. 10. 2023 – 11. 6. 2024
 • Čas:úterý 18.00 – 19.40
 • Místo konání:učebna A24, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, Brno
 • Vyučující:Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D.

Pro veřejnost

Objednání vyžaduje české rodné číslo

4 000 Kč 7
Koupit | Podrobnosti

Pro studenty a zaměstnance MU

Objednání vyžaduje přihlašovací údaje do Informačního systému MU

3 000 Kč 7
Koupit | Podrobnosti

Pro studenty jiných univerzit

Budou moci objednat pouze studenti, kteří uvedou své kontaktní údaje, na základě kterých budou organizátory vyzváni k doložení potvrzení ještě před zahájením kurzu

3 500 Kč 7
Koupit | Podrobnosti

Večerní kurzy novořečtiny pro mírně pokročilé

 • Forma:online
 • Konání:2. 10. 2023 – 11. 6. 2024
 • Čas:pondělí 16.00 – 17.40
 • Místo konání:online
 • Vyučující:Mgr. Bc. Jana Holíčková

Pro veřejnost

Objednání vyžaduje české rodné číslo

4 000 Kč 5
Koupit | Podrobnosti

Pro studenty a zaměstnance MU

Objednání vyžaduje přihlašovací údaje do Informačního systému MU

3 000 Kč 5
Koupit | Podrobnosti

Pro studenty jiných univerzit

Budou moci objednat pouze studenti, kteří uvedou své kontaktní údaje, na základě kterých budou organizátory vyzváni k doložení potvrzení ještě před zahájením kurzu

3 500 Kč 5
Koupit | Podrobnosti

Večerní kurzy novořečtiny pro středně pokročilé

 • Forma:online
 • Konání:2. 10. 2023 – 11. 6. 2024
 • Čas:úterý 18.00 – 19.40
 • Místo konání:online
 • Vyučující:Mgr. Bc. Jana Holíčková

Pro veřejnost

Objednání vyžaduje české rodné číslo

4 000 Kč 2
Koupit | Podrobnosti

Pro studenty a zaměstnance MU

Objednání vyžaduje přihlašovací údaje do Informačního systému MU

3 000 Kč 2
Koupit | Podrobnosti

Pro studenty jiných univerzit

Budou moci objednat pouze studenti, kteří uvedou své kontaktní údaje, na základě kterých budou organizátory vyzváni k doložení potvrzení ještě před zahájením kurzu

3 500 Kč 2
Koupit | Podrobnosti