CzechIS MU Login

Přípravné kurzy

K přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Kurzy uvádí uchazeče o studium daného oboru do základní problematiky v rámci stanovených zkušebních okruhů.

Kurzy se uskuteční v první polovině roku 2019.

Anglický jazyk a literatura

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I

Doba konání: Vždy v sobotu od 10:00 do 15:00, včetně přestávek. Termíny: 9.3., 16.3., 23.3. a 30.3. 2019.

2 300 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury II

Kurz je cvičná přijímací zkouška z anglického jazyka plus její oprava. Termín: V sobotu 6.4.2019 od 10:00 do 15:00, včetně přestávek.

650 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Přípravný kurz pro uchazeče o bakalářské studium anglického jazyka a literatury I+II (kurz, test)

Metodika a technika řešení testových úloh stejného formátu jako u přijímací zkoušky + cvičná přijímací zkouška.

2 600 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Přípravný kurs k přijímací zkoušce k bakalářskému programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Kurs je koncipován jako orientační přehled o znalostech, které jsou očekávány u přijímací zkoušky k bakalářskému programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.
Konání: 22.–23. března 2019

1 700 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Psychologie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Psychologie

Intenzivní výcvik pro zájemce o studium psychologie a seznámení se s testem studijních předpokladů. Celkem 7 sobot 26. 1., 9. 2., 23. 2., 16. 3., 23. 3., 6. 4. a 13. 4. 2019.

3 900 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Nabídka Ústavu románských jazyků a literatur FF

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Japanistika

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru
Konání: 23. 3. 2019, 09:00 - 16:30

1 500 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Historie

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie

Kurz je zaměřený na odbornou část přijímací zkoušky z historie.
Konání: 23. 3. 2019, 10:00 - 14:00

200 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti