angličtinaPřihlášení do IS MU

Večerní kurzy novořečtiny v akademickém roce 2019/2020

Kurzy jsou koncipovány tak, aby si posluchači osvojili základy nové řečtiny a byli schopni vést jednoduchou konverzaci v tomto jazyce. V rámci jazykové výuky se seznamují také s řeckou kulturou, historií a současnými reáliemi a vytváří si tak povědomí o celkovém obrazu dnešního Řecka. Kurz bude zahájen v případě přihlášení min. 5 účastníků.

V případě, že se do kurzu přihlásí více jak 12 zájemců, bude rozdělen na 2 skupiny, které budou probíhat paralelně.

Výuka probíhá od 8.10.2019 do 16.6.2020, podrobnější informace: Simone Sumelidu, tel.: 605 475 832, sumelidu@mail.muni.cz

Kurz nabízen do konce dubna 2020.

Nabídka pro veřejnost

REVZ01 - Večerní kurz novořečtiny pro začátečníky (5 000 Kč) Út 18:00–19:40, učebna A24, vyučující: Jana Holičková, Nicole Votavová Sumelidisová
(kontakt: Simone Sumelidu, sumelidu@mail.muni.cz, 605 475 832)
REVMp01 - Večerní kurz novořečtiny pro mírně pokročilé (5 000 Kč) Út 16:00–17:40, učebna A24, vyučující: Jana Holičková, Nicole Votavová Sumelidisová
(kontakt: Simone Sumelidu, sumelidu@mail.muni.cz, 605 475 832)

Zvýhodněná nabídka pro studenty a zaměstnance MU

REVZ01 - Večerní kurz novořečtiny pro začátečníky (3 500 Kč) Út 18:00–19:40, učebna A24, vyučující: Jana, Holičková, Nicole Votavová Sumelidisová
(kontakt: Simone Sumelidu, sumelidu@mail.muni.cz, 605 475 832)
REVMp01 - Večerní kurz novořečtiny pro mírně pokročilé (3 500 Kč) Út 16:00–17:40, učebna A24, vyučující: Jana Holičková, Nicole Votavová Sumelidisová
(kontakt: Simone Sumelidu, sumelidu@mail.muni.cz, 605 475 832)

Zvýhodněná nabídka pro studenty jiných univerzit

Tato balení si budou moci objednat pouze studenti, kteří předloží platné potvrzení o studiu a uvedou všechny svoje kontaktní údaje, na základě kterých budou organizátory vyzváni k doložení potvrzení ještě před zahájením kurzu.

REVZ01 - Večerní kurz novořečtiny pro začátečníky (3 500 Kč) Út 18:00–19:40, učebna A24, vyučující: Jana Holičková, Nicole Votavová Sumelidisová
(kontakt: Simone Sumelidu, sumelidu@mail.muni.cz, 605 475 832)
REVMp01 - Večerní kurz novořečtiny pro mírně pokročilé (3 500 Kč) Út 16:00–17:40, učebna A24, vyučující: Jana Holičková, Nicole Votavová Sumelidisová
(kontakt: Simone Sumelidu, sumelidu@mail.muni.cz, 605 475 832)