angličtinaPřihlášení do IS MU

Večerní kurzy novořečtiny v akademickém roce 2017/2018

Kurzy jsou koncipovány tak, aby si posluchači osvojili základy nové řečtiny a byli schopni vést jednoduchou konverzaci v tomto jazyce. V rámci jazykové výuky se seznamují také s řeckou kulturou, historií a současnými reáliemi a vytváří si tak povědomí o celkovém obrazu dnešního Řecka. Kurz bude zahájen v případě přihlášení min. 5 účastníků.

V případě, že se do kurzu přihlásí více jak 12 zájemců, bude rozdělen na 2 skupiny, které budou probíhat paralelně.

Výuka probíhá od 2. 10. 2017 do 12. 6. 2018, podrobnější informace získáte
od Mgr. Simone Sumelidu, tel.: 605 475 832, sumelidu@mail.muni.cz

Nabídka pro veřejnost

REVZ01 - Večerní kurz novořečtiny pro začátečníky (5 000 Kč) Po 16:40, učebna B2.51, vyučující: Nicole Votavová
(kontakt: 6810@mail.muni.cz, 731 852 919)
REVMp01 - Večerní kurz novořečtiny pro mírně pokročilé (5 000 Kč) Po 16.40, učebna A24, vyučující: Jana Holíčková
(kontakt: 731 617 860, 147074@mail.muni.cz)
REVSp01 - Večerní kurz novořečtiny pro středně pokročilé (5 000 Kč) Út 16.40, učebna A22, vyučující: Simone Sumelidu
(kontakt: 605 475 832, sumelidu@mail.muni.cz)
REVP01 - Večerní kurz novořečtiny pro pokročilé (5 000 Kč) Po 16.40, učebna A22, vyučující: Nicole Votavová
(kontakt: 6810@mail.muni.cz, 731 852 919)

Zvýhodněná nabídka pro studenty a zaměstnance MU

REVZ01 - Večerní kurz novořečtiny pro začátečníky (3 500 Kč) Po 16:40, učebna B2.51, vyučující: Nicole Votavová
(kontakt: 6810@mail.muni.cz, 731 852 919)
REVMp01 - Večerní kurz novořečtiny pro mírně pokročilé (3 500 Kč) Po 16.40, učebna A24, vyučující: Jana Holíčková
(kontakt: 731 617 860, 147074@mail.muni.cz)
REVSp01 - Večerní kurz novořečtiny pro středně pokročilé (3 500 Kč) Út 16.40, učebna A22, vyučující: Simone Sumelidu
(kontakt: 605 475 832, sumelidu@mail.muni.cz)
REVP01 - Večerní kurz novořečtiny pro pokročilé (3 500 Kč) Po 16.40, učebna A22, vyučující: Nicole Votavová
(kontakt: 6810@mail.muni.cz, 731 852 919)