angličtinaPřihlášení do IS MU

Podpořte Bioskop

„Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit.“

Motto Bioskopu
Tímto čínským příslovím se řídí všechny aktivity, na kterých se centrum podílí. Jeho cílem je zvýšit zájem dětí a mladých lidí o studium přírodovědných oborů a zároveň umožnit veřejnosti nahlédnout do tajů vědy. Lektoři v jednotlivých kurzech seznamují účastníky s danou problematikou hravou a pro ně tedy snadněji uchopitelnou formou. Snaží se jim ukázat, že věda nemusí být nutně složitá a nudná, ale že dokáže být i zábavná. Pokud se Vám naše myšlenka líbí, můžete nás již teď podpořit darováním prostředků na chod centra nebo jeho vybavení.

50 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Průkaz studenta a revalidační přelepka ISIC

Naleznete zde všechny typy průkazů studenta na Přírodovědecké fakultě:

  • ISIC karta pro studenty prezenčního studia
  • Průkaz studenta kombinovaného studia
  • Průkaz studenta prezenčního studia
  • Revalidační přelepka ISIC k prodloužení platnosti již stávající ISIC karty
Podmínky objednání, zakoupení a vydání karet:


Bakalářské a magisterské studium Doktorské studium

Přihlašování k bakalářské promoci

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Poplatek za účast na slavnostní magisterské promoci

Poplatek za účast na slavnostní promoci

Zahrnuje např. živou hudbu a květinovou výzdobu.

250 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kurzy

125 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Příběh papíru

29. 10. 2019

400 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Stopy života

30. 10. 2019

400 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

75 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

VáBio 2019

Vánoce s Bioskopem

Zobrazit nabídku