angličtinaPřihlášení do IS MU

Důležité organizační informace

  • V rámci jedné objednávky je možné koupit více kurzů najednou.
  • Všechny kurzy v objednávce mohou být pouze pro jednu osobu. Každý zájemce o studium se musí hlásit zvlášť.
  • Zápisné je nutno uhradit nejpozději do 14 dnů od podání přihlášky. V opačném případě bude přihláška stornována.
  • Po zahájení akademického roku již nebude možné vracet zápisné zpět. Vrácení uhrazené částky je možné jen na základě písemné žádosti.
  • Přesnější informace o programech, včetně dat konání jednotlivých přednášek, budou odeslány na Vámi zadaný e-mail na začátku října.
  • V průběhu jednoho akademického roku lze navštěvovat i více dlouhodobých kurzů, upozorňujeme však na možnou kolizi termínů.

Nevíte si rady s objednávkou? Připravili jsme pro Vás podrobný návod.

Více o Univerzitě třetího věku

Všeobecně zaměřený kurz

Všeobecně zaměřený kurz se zabývá otázkou zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Kurz je určen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj všeobecný přehled a dříve získané poznatky z nejrůznějších vědních oborů. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí fundovaní odborníci z jednotlivých fakult Masarykovy univerzity.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení

Tématem kurzu jsou umělecká díla od raného novověku po současnost v oblastech architektury, sochařství, malířství a užitého umění. V celém kurzu bude hovořeno jak o dílech známých, tak také o dílech, jež jsou pozapomenutá nebo dokonce velmi málo známá. Kurz je garantován Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Jednoleté kurzy

Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Během kurzu se posluchači seznámí s poznatky z oblasti kultury, historie i přírodoních věd, kterými se zabývají jednotlivá oddělení MZM. Důraz je kladen na témata spojená s městem Brnem a jeho okolím.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Kulturní dědictví a památková péče na Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.

800 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti