angličtinaPřihlášení do IS MU

Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví. Časopis vydává Masarykova univerzita v Brně a vychází dvakrát ročně.

Objednávky prosíme vytvářejte zvlášť pro předplatné a zvlášť pro jednotlivá čísla.
Pokud objednáváte ze zahraničí, proveďte objednávku přímo přes e-mail: vranova@mendelmuseum.muni.cz.

360 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

360 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

0 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

180 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

180 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

180 Kč
Připravujeme další nabídku | Podrobnosti

Vydavatel:

Masaryk University, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224 ISSN 1805-4722, Ev. číslo: MK ČR E 20739

Adresa redakce:

Mendelovo muzeum (Mendel Museum), Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

Šéfredaktorka:

Michaela Jarkovská, DiS. (jarkovska@mendelmuseum.muni.cz, tel: 00420 725 311 297)

Redaktorka, produkce, inzerce:

Mgr. Daniela Vránová (vranova@rect.muni.cz, tel: 00420 543 332 075)

První vydání:

2012

Periodicita:

dvakrát ročně (jaro a podzim)