CzechIS MU Login

XXVII. Brněnské dny praktického lékařství "Vybrané aspekty komplexního přístupu v ordinaci praktického lékaře"

Zveme Vás na 27. konferenci Brněnské dny praktického lékařství. Tentokrát na téma "Vybrané aspekty komplexního přístupu v ordinaci praktického lékaře."

Podrobnosti o konferenci

Města budoucnosti: 7. brněnská konference urbánních studií

21. – 22. listopadu 2019

Spojení města budoucnosti, které jsme zvolily jako téma pro sedmý ročník konference, může evokovat odvážné urbanistické vize, či techno-optimistické úvahy o tom, jak se bude proměňovat život měst s dalším rozvojem technologií. Může také vyvolávat dojem, že debata se povede nad futurologickými odhady vývoje světových měst s ohledem na jejich dnešní podobu či na výzvy, před kterými stojí. Ačkoli i pro takové diskuze na konferenci vzniká prostor, náš cíl je prostší: zamyslet se nad tím, nakolik jsou představy o budoucnosti součástí městského života (v širokém smyslu slova) i akademických a neakademických úvah o městech.

Hodnocení kvality vysokých škol: Cesty ze slonovinové věže

Jubilejní 20. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol nabízí příležitost k pohledu na české vysoké školy z širších společenských perspektiv. Jednotícím tématem jsou tentokrát institucionální mechanismy, které vysokým školám pomáhají formovat zajišťování kvality jejich činností jako kritický dialog se světem vně pomyslné slonovinové věže.

Podrobnosti o konferenci