angličtinaPřihlášení do IS MU

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

46. zasedání Komise experimentální kardiologie

Komise experimentální kardiologie je neformální sdružení tvůrčích vědeckých pracovníků, kteří se zabývají výzkumem srdce a krevního oběhu. Její členové jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce prostřednictvím odborných společností (Mezinárodní společnost pro výzkum srdce, Evropská hypertenzní společnost, Evropská kardiologická společnost a jiné). Komise experimentální kardiologie pořádá každoročně pracovní konference, které se konají střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Program je koncipován monotematicky a vždy „od molekuly až k lůžku pacienta“.

Podrobnosti o konferenci

XXVI. Brněnské dny praktického lékařství

Vědecká konference je zařazena do systému kontinuálního vzdělávání a je bonifikována Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester.

Podrobnosti o konferenci

XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Konference se zaměřuje na problematiku regionálního rozvoje a jeho faktory, regionální disparity, konkurenceschopnost regionů, regionální politiku a rozvoj měst a venkova.

Podrobnosti o konferenci

Konference Variantnost v onymii a dialektech

Konference je pořádaná při příležitosti významného životního jubilea, které v lednu příštího roku oslaví prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., dr.h.c., přední český a evropský lingvista.

Podrobnosti o konferenci

15th EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2018

The Department of Finance at Masaryk University holds a traditional annual meeting of academic and business professionals in the area of finance. The conference focuses on prevailing scientific inquiries in the area of global financial markets and financial systems. Discussions will also cover recent findings in banking, financial literacy, insurance, financial modelling, and financial management alongside with developments in accounting practices and taxation systems. We encourage economists and professionals working in related fields to submit their papers.