Humanitní environmentalistika (angl.)

Rozbalit vše

Do doktorského studia jsou přijímáni především magistři humanitní environmentalistiky a sociologie a také absolventi příbuzných oborů, relevantních pro environmentální problematiku (zejména filozofie, historie, religionistiky, teologie, žurnalistiky, v odůvodněných případech absolventi biologie, ekologie, ochrany a tvorby životního prostředí, geografie, zemědělských věd). Uchazečům, kteří neabsolvovali magisterský stupeň humanitní environmentalistiky, doporučujeme, aby se seznámili s jeho obsahem.

Téma disertační práce má být ve vztahu k badatelským záměrům katedry. Jde o tematické oblasti: environmentální aspekty způsobu života, environmentální tématika venkova a krajiny, sociální a environmentální aspekty zemědělství, ekologická a environmentální ekonomie, environmentální etika, estetické environmentální otázky, ekopsychologie.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Humanitní environmentalistika (angl.)
Zkratka: HEA
Kód: 6703V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6707 D-SO4 Sociologie (čtyřleté)