EN

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země – Katalog oborů MU

Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země
Zkratka: KADP
Kód: 1302T007
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2002
Program: R1301 Rig-GR Geografie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta