EN

Regionální geografie a regionální rozvoj – Katalog oborů MU

Regionální geografie a regionální rozvoj

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
13

Specifikace oboru

Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj
Zkratka: RGRR
Kód: 1301T013
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2002
Program: R1301 Rig-GR Geografie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta