Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Od pravěku do raného novověku z pohledu archeologie
Zkratka: ARCH
Kód: ARCH
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Celouniverzitní studia
Obor zajišťuje:
Celouniverzitní studia