EN

Makromolekulární chemie – Katalog oborů MU

Makromolekulární chemie

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
39

Specifikace oboru

Obor: Makromolekulární chemie
Zkratka: MAKR
Kód: 1405T002
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 15. 8. 2012
Program: R1407 Rig-CH Chemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta