EN

Imunologie – Katalog oborů MU

Imunologie

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Imunologie
Zkratka: IMUN
Kód: 1511T004
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2002
Program: R1501 Rig-BI Biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta