EN

Anatomie a fyziologie rostlin – Katalog oborů MU

Anatomie a fyziologie rostlin

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Anatomie a fyziologie rostlin
Zkratka: AFYR
Kód: 1507T001
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2002
Program: R1501 Rig-BI Biologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta