Zpracování obrazu

Obraz řekne více než tisíc slov.

Rozbalit vše

Obor poskytne komplexní rozhled v oblasti získávání a zpracování obrazové informace počínaje jednoduchými úpravami obrazů pomocí bodových transformací či lineárních filtrů a konče sofistikovanými nástroji jakými jsou matematická morfologie nebo deformabilní modely. Absolvent je schopen navrhovat a vést vývoj softwarových systémů pro zpracování obrazové informace ve výzkumu (např. molekulárně-biologický výzkum s využitím mikroskopických zobrazovacích technik), v medicíně (např. zpracování obrazů z ultrazvuku, magnetické rezonance, CT mozku), ale i v průmyslu (rozpoznávání otisků prstů či sítnice, záznamů bezpečnostních a dopravních kamer, apod.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět principům digitálního zpracování obrazu;
  • porozumět základním i pokročilým datovým strukturám pro manipulaci a analýzu 2D a 3D obrazů;
  • vybrat vhodné algoritmy a zhodnotit jejich výpočetní náročnost s ohledem na aplikační oblast;
  • navrhnout a implementovat pokročilé aplikace související se zpracováním obrazu;
  • použít knihovny ke zpracování obrazu pro tvorbu komplexních aplikací.
(?)

Absolventi naleznou uplatnění zejména při vývoji a nasazení systémů pro zpracování obrazu ve výzkumu (např. biologickém výzkumu za pomocí mikroskopických zobrazovacích technik), v lékařství (např. ultrazvukové zobrazování, magnetická rezonance, CT), ale i v průmyslu (např. pro biometrické, forenzní nebo sledovací účely).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí 61 kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu k diplomové práci). Povinně volitelné předměty, jež tvoří minimálně 36 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývajících 23 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústního přezkoušení odborných, oborově specifických znalostí. K ústní zkoušce přistupuje student bez přípravy, během zkoušky uchazeč zodpoví na dvě až tři otázky položené zkušební komisí. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 60 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba diplomové práce a polovinu zkoušení. Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_mgr/.

(?)

Absolvent může pokračovat v doktorském studiu se stejným zaměřením.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Zpracování obrazu
Zkratka: OBR
Kód: 1802T027
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1802 Rig-AP Aplikovaná informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky