Kulturní sociologie (angl.)

CULTURAL IS REAL

Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Cultural Sociology hledá studující se zájmem o komplexní dynamiku interakcí mezi sociálními, kulturními a ekonomickými procesy, globalizaci, populární kulturu, apod.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat sociální jevy a porozumět jim v kulturní perspektivě
(?)

Absolventi oboru Sociologie se mohou uplatnit v oblasti marketingu (výzkumu trhu), výzkumu veřejného mínění, na úřadech práce, v tisku, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech, v personálních odděleních podniků, v nevládních organizacích a sociálních hnutích - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat sociální jevy a porozumět jim.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studující jsou na začátku studia seznámeni s doporučeným studijním plánem, jenž však není bezezbytku závazný. Své studijní plány si studující vytváří sami tak, aby vyhověli pravidlům studia podle SZŘ MU.

(?)

Bez praxe.

(?)

Podmínky pro řádné ukončení studia jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem MU.

(?)

Úspěšné absolvování oboru (programu) opravňuje k tomu, aby se absolventi mohli ucházet o studium v doktorských programech stejného nebo příbuzného tematického zaměření v ČR i v zahraničí.

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Kulturní sociologie (angl.)
Zkratka: CUSO
Kód: 6703T017
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6703 N-SO Sociologie